TÜRKMENIÑ İAGTY İYLDYZLARYNYÑ BIRI ÖÇDI

2007-04-22

Garaşsyz Türkmenistanyñ ilkinji Daşary işler ministri, Türkmenistanyñ Birleşen Demokratik Oppozisiıasynyñ baştutany, dilçi we edebiıatçy alym Avdy Kuly 2007 ıylyñ 20-nji aprelinde Norvegiıanyñ paıtagty Oslo şäherinde, musulman gonamçylygynda uly hormat bilen jaılanyldy.

İas dabarasyna Avdy Kulynyñ ıakyn hossarlary, onuñ egindeşleri, merhuma ıas hormatyny goımaga gelen türkmenleriñ onlarçasy, ıerli halkyñ we azerbaıjan oppozision töwerekleriniñ wekilleri gatnaşdylar.

Döwür, wagt hemme zadyñ bahasyny dogry kesgitlär, ıöne edil häzir hem bir hakykaty ikirjiñlenmän aıtsa bolar: türkmeniñ ıagty ıyldyzlarynyñ biri öçdi.

Avdy Kulynyñ dünıeden ötmegi bilen baglanyşykly biz merhumyñ ıakyn hossarlaryna we bütin türkmen halkyna, ähli türkmenistanlylara öz çuññur gynanjymyzy bildirıäris. Merhumyñ jaıy jennetden bolsun, yzy ıarasyn!

”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniñ Daşary ıurt bölüminiñ baştutany G. Ataıev
Paris, 2007-04-20
”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniñ Internet saıtynyñ Redkollegiıasy
2007-04-21