2006-01-12
ÄHLITÜRKMEN İAS GÜNI

BU GÜN GÖKDEPE GALASYNYÑ RUS BASYBALYJYLARY TARAPYNDAN GANA GARK EDILEN GÜNI. ŞONDAN SOÑ TÜRKMEN TOPRAGY 110 İYLLAP ÖZ MILLI GARAŞSYZLYGYNY İITIRDI. BU GAİGYLY SENÄNI, S.NYİAZOVYÑ KOMMUNISTIK HÖKÜMETINIÑ DIŞ-DYRNAK GARŞY ÇYKMAGYNA GARAMAZDAN, TÜRKMEN HALKY  ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ BAŞTUTANLYGYNDA ÄHLITÜRKMEN İAS GÜNI HÖKMÜNDE ILKINJI GEZEK 1990-nji İYLYÑ 14-nji İANWARYNDA BELLÄP GEÇDI.

BU İYL ÄHLITÜRKMEN İAS GÜNI INDI 17-nji GEZEK BELLENILIP GEÇILİÄR. TÜRKMENLER DOGDUK TOPRAGYÑ AZATLYGY, BÜTEWILIGI, GARAŞSYZLYGY UGRUNDA GAHRYMANLARÇA WEPAT BOLAN OGUL-GYZLARYNYÑ İASYNY TUTİARLAR, OLARYÑ İAGTY RUHUNA DEGSIN EDİÄRLER.

GADYRLY ILDEŞLER, SADAKALARYÑYZ KABUL BOLSUN! GOİ, SIZIÑ BEREN SADAKALARYÑYZ TÜRKMEN TOPRAGYNYÑ MILLI GARAŞYZLYGY UGRUNDA BAŞ GOİAN GAHRYMANLARYMYZYÑ RUHLARYNY ŞAT ETSIN!

TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ ADYNDAN -
                                                                                                                                                                                       
 A.Welsapar, ıazyjy