Häst Som återsäljare för Hansbo har vi ett stort sortiment att tillgå men vi lagerhåller bara en del och tar hem det ni efterfrågar.
Stängsel Vi är återförsäljare för Willab och har en mängd stängselprodukter hemma och kan tillhanda hålla det mesta mot beställning.  Ring för mer information.
Stalltillbehör Sortimentet är från Hansbo och Willab. Ett bassortiment finns i vår gårdsbutik, i övrigt tar vi hem det som efterfrågas.
Balgarn, plast, vallfrö Sortimentet är från Svenska Foder. Ring för mer information.
Häst Som återsäljare för Hansbo har vi ett stort sortiment att tillgå men vi lagerhåller bara en del och tar hem det ni efterfrågar.
Stängsel Vi är återförsäljare för Willab och har en mängd stängselprodukter hemma och kan tillhanda hålla det mesta mot beställning.  Ring för mer information.
Stalltillbehör Sortimentet är från Hansbo och Willab. Ett bassortiment finns i vår gårdsbutik, i övrigt tar vi hem det som efterfrågas.
Mer info Mer info Mer info Mer info Mer info Mer info
Balgarn, plast, vallfrö Sortimentet är från Svenska Foder. Ring för mer information.
0171-410112                  brunsbergs@tele2.se